ARTKOV

Výroba replík chladných zbraní

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Pôvod zbraní

 • zbrane sú repliky historických zbraní (meč, kord, dýka, tesák a pod.)
 • zbrane sú zhotovené z uhlíkovej ocele, ktorá je odolná voči opotrebeniu.

Spôsob použitia

Ostrá replika zbrane sa nesmie používať k šermu, čo rozozná vizuálne každý
dospelý človek.
Pri používaní zbraní je nutné tiež použiť ochranné pomôcky:

 • maska s atestom FIE 3500 NW
 • podvesta FIE 800 NW
 • kožené rukavice

Ak užívateľ ochranné pomôcky nepoužije, riskuje na vlastnú zodpovednosť
možnosť zranenia.
Ošetrenie zbrane po použití
Po každom použití zbrane treba odstrániť odretia (záseky) vzniknuté pri použití.
ak nebude zbraň dlhší čas používaná, je potrebné kovové časti potrieť
konzervačným olejom.


Obchodné podmienky

 • náklady spojené s odovzdaním vecí kupujúcemu vrátane balného a poštovného hradí kupujúci,
 • ak má výrobok vadu, o ktorej predávajúci vie, je povinný kupujúceho na ňu upozorniť,
 • kupujúci je povinný si dôkladne kupované veci prezrieť,
 • záručná doba 24 mesiacov začína bežať po prevzatí vecí kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej je vec v záručnej oprave. V prípade výmeny veci sa záručná doba nepredlžuje.
 • Záruka sa vzťahuje na viditeľné aj skryté vady, nie však na vady spôsobené nesprávnym použitím (napr. ostrá zbraň použitá pri šerme, aj keď nie je k šermu určená) – v takom prípade nie je možné reklamovať napr. zlomenú čepeľ.
 • Ak kupujúci zistí na dodanom výrobku behom záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, má právo na reklamáciu.

V záujme rýchleho vybavenia Vašej reklamácie zasielajte spolu s reklamáciou (popisom závady) tiež aj celý reklamovaný výrobok (vrátane prípadných úlomkov) a kópiu faktúry alebo predajného bloku. Dbajte na vhodný obal, ktorý ochráni výrobok od ďalších škôd. Ak je vada uznaná výrobcom opraviteľná, bude bezplatne opravená. Pokiaľ sa výrobca s kupujúcim nedohodnú inak, bude reklamovaná vada odstránená a reklamácia vyriadená bez zbytočného odkladu, spravidla do 30-tich dní.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • nevhodným zachádzaním či použitím,
 • poškodením nadmerným zaťažovaním pri používaní,
 • akýmkoľvek poškodením živlami.